ჩვენ ვეხმარებით მსოფლიოს 2015 წლიდან ზრდას

მთლიანი სურათების სისტემა

  • Batching Mixer System

    Batching Mixer სისტემა

    Batching Mixer System დაგვიკავშირდით Batching მანქანა არის შერევის სადგურის ძირითადი კომპონენტი, რომელიც ზოგადად შეიძლება დაიყოს ორ მეთოდად: კუმულაციური გაზომვა და ინდივიდუალური გაზომვა. კუმულაციური გამრიცხველიანება ჩვეულებრივ ითვალისწინებს ცილინდრის კონტროლს მასალების განმუხტვაზე. თითოეული მასალის კუმულაციური აღრიცხვა უფრო ზუსტია, ვიდრე ადრინდელი სარტყლის განმუხტვის აღრიცხვა. საჭირო მასალები შერეულია ქვედა ბრტყელი სარტყელის კონვეიერზე თანმიმდევრული გამრიცხველიანების შემდეგ და ...